miércoles, 14 de diciembre de 2011

100 anys de la cursa per arribar al Pol Sud: Amundsen


La història de les exploracions polars esta plena d’anècdotes, heroïcitats i relats increïbles. A pesar de que sobre la història de les exploracions hi ha hagut molta crítica per considerar-les exageradament eurocèntriques i no tenir en compte que molts dels suposats territoris “descoberts”  ja eren coneguts per les poblacions autòctones, a pesar també de la crítica postmoderna que sovint es fa aquests relats heroics, no podem oblidar que es tracta d’episodis brillants de la nostra història, de finest hours de la espècie humana, que han mostrat el millor de la nostra existència.

Per mi hi ha dos tipus d’exploracions que sobresurten de la resta, les polars i les espacials. Les exploracions polars corresponen a un món d’aventurers individuals, de mecenatge de les societats geogràfiques, de lluita contra els elements a través de la cartografia, la voluntat i el desig personal de sobresortir. Les exploracions espacials només són uns anys més tard, però ja no són possibles des de la individualitat sinó que es tracta d’enormes projectes nacionals, amb ingents programes tecnològics i financers al darrera que permeten portar a un sol individu el més lluny possible.

Aprofitant que es compleixen 100 anys de la conquesta del pol sud per part del noruec Roal Amundsen, aprofito per fer un breu escrit sobre aquesta extraordinària historia que per mi encarna excel•lentment els valors de la Europa de pre-guerra a principis del segle XX.
Roald Amundsen 1872 - 1928